Trať


LETOS SI VOLÍTE MÍSTO BĚHU DLE SVÉ LIBOSTI, ALE PŘÍŠTÍ ROK SE NA VÁS OPĚT TĚŠÍME
VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH


Trať akce měří 1100 m, nachází se blíže středu města a vede převážně po písčitém
a z malé části po asfaltovém povrchu. Délku trati osobně přeměřil Miloš Škorpil :)