Trať


Trať akce měří 1100 m, nachází se blíže středu města a vede převážně po písčitém
a z malé části po asfaltovém povrchu.Délku trati osobně přeměřil Miloš Škorpil :)