Poděkování partnerům

Chtěli bychom moc poděkovat všem partnerům a podporovatelům této happeningové akce. Jsme rádi, že nás podporujete a velice si toho vážíme. I díky vám může mobilní Hospic Svatého Jiří provozovat svoji činnost a pomáhat tak lidem v nelehké životní situaci.


Vážení partneři,

děkujeme Vám, že jste se podíleli na uskutečnění Františkolázeňské 24 hodinovky, jejichž cílem bylo připomenout si běžeckých hapenningem svobodu, demokracii a přispět na činnost služeb obecně prospěšné společnosti Hospic Sv. Jiří v Chebu.

Letošního ročníku se účastnilo 313 běžců, 11 štafet a naběhalo se 7 690 km. Výtěžek 120 000 Kč putuje na podporu Hospice, aby všichni, kteří si to přejí, mohli prožít své poslední dny doma v kruhu svých blízkých, protože DOMA JE DOMA… AŽ DO POSLEDNÍHO OKAMŽIKU.

Děkujeme Vám, tým Hospice Sv. Jiří