Půlnoční meditace 2015

Aktuálně: Audiozáznam Půlnoční meditace 2015 je k dispozici ZDE

Půlnoční meditace: „Obejmout nebo odmítnout?“ aneb „Jinakost v nás a kolem nás“

STRACH – SPRAVEDLNOST – SOUCIT – SOUBĚH

Po předchozích půlnočních meditacích („Quo vadis, společnosti?“, „Totalita v nás“, „Pět půlnočních slov“) – vás i letos zveme k dalšímu běžeckému (či „běženeckému“?) „zastaveníčku na cestě“.

Kdy? Neděle 15. listopadu 2015 od 00:00 po dobu cca jedné hodiny

Kde? Začátek v prostoru startu - chodník před hotelem Luisa (shromáždíme se tak, abychom nebránili vstupu do hotelu ani "provozu" na trati), vlastní meditace probíhá při zastávkách na trati.

Jak? V jedné chodecké a v jedné běžecké skupině, které krouží proti sobě a při setkání se na chvilku zastaví ke krátkému meditačnímu podnětu

Kdo? Meditací tradičně doprovází duchovní „Hospice Sv. Jiří“ Petr Hruška a přidat se k ní může kdokoli, kdo v té době bude kroužit po trati

Co? Tématem bude otázka „Obejmout nebo odmítnout?“, která se k nám v nejrůznějších souvislostech znovu a znovu vrací při našem životaběhu. A to jak v jeho závěru, tak při pocitu jeho ohrožení při konfrontaci s reálným nebezpečím nebo při setkání s nečekanou jinakostí druhých.

Proč? Protože letos opět běžíme pro Hospic Sv. Jiří a protože pro něj běžíme uprostřed nejistoty, zda a jak tváří v tvář současné „migrační krizi“ zvládneme vyjít vstříc potřebě svého vlastního bezpečí a zároveň se nezpronevěřit pozvání k solidaritě s lidmi v extrémní existenční nouzi.