Půlnoční meditace 2014

Půlnoční meditace: PĚT PŮLNOČNÍCH SLOV

Kdy? Neděle 16. listopadu 2014 od 00:00 po dobu cca jedné hodiny

Kde? Začátek v prostoru startu, vlastní meditace na trati

Jak? V jedné chodecké a v jedné běžecké skupině, které krouží proti sobě

Kdo? Meditací doprovází duchovní Hospice Sv. Jiří Petr Hruška a přidat se může kdokoli, kdo v té době bude kroužit po trati

Co? Tématem bude „pět velkých slov“, která lidé v hospicové péči považují za slova života uprostřed umírání: odpusť, odpouštím, děkuji, miluji, propouštím

Proč? Protože letos běžíme pro Hospic Sv. Jiří a protože čas lze zastavit, v běhu lze spočinout a v umírání nalézt život