24 hodinovka 2016

Již 8 rokem si připomínáme výročí sametové revoluce během i chůzí, kdy si každý může zvolit délku trasy podle svých schopností.

Ve dnech 12. – 13. listopadu 2016 se uskuteční 8. ročník Františkolázeňské 24hodinovky, jejíž start je stanoven na 14:00 v v blízkosti Sadové kavárny ve Františkových Lázních. Poběží se na okruhu dlouhém 1100 metrů v Městských sadech.

Letošní ročník Františkolázeňské 24hodinovky je opět věnován Hospici Sv. Jiří. Pořadatelem je Běžecká škola a spolupořadateli Komunitní osvětové společenství z.s. a Farní charita Cheb. Stejně jako ve všech předchozích ročnících jde o běžecký hapenning, jehož cílem je si do sytosti užít běh, přátele a přispět na dobrou věc. I letos to znamená, že veškerý výtěžek ze sbírky, případně ze startovného bude věnován na činnost Hospice Sv. Jiří.

A proč se vlastně bude opět běhat?

Nejen proto, že si na této akci mohou účastníci vyzkoušet hranice svých vzdáleností nebo času, které až dosud považovali za své maximum, ale hlavně proto, že výtěžek ze sbírky, případně ze startovného bude věnován na činnost Hospice Sv. Jiří.