Půlnoční meditace 2013

aneb TOTALITA V NÁS

Motto: „Vůbec neskončila éra diktatur a totalitních systémů. Možná skončila v klasické podobě, jak ji známe z 20. století, ale rodí se nové, daleko sofistikovanější způsoby ovládání společnosti a vyžaduje to bdělost, opatrnost, obezřetnost, studium, nadhled.“

Václav Havel, Filosofická fakulta Praha, 14. 11. 2009

Po loňské zkušenosti s „meditací v půli cesty“ na téma „Quo vadis, společnosti?“ (viz také ZDE a ZDE) vás letos opět zveme k podobnému „zastaveníčku na cestě“. Tentokrát se ve světle zkušenosti z doby před 24 lety a více pokusíme při čtyřech meditačních zastávkách demaskovat čtyři totalizující postoje kolem nás a potažmo i v nás: NAIVITU, LHOSTEJNOST, PŘIPOSRANOST, NENÁVIST…

Co? Během přesunů od zastávky k zastávce pak chceme udělat čtyři krůčky:

- od naivity („nevím“) k moudrosti…

- od lhostejnosti („vím, ale je mi to jedno“) k soucítění…

- od připosranosti („vím, není mi to jedno, ale bojím se“) k odvaze…

- od nenávisti („vím, není mi to jedno, nebojím se, ale nenávidím“) k lásce…

Kde? Františkolázeňská 24hodinovka, Františkovy Lázně, park u Aquafora

Kdy? 17. listopadu 2013 od 0:00 do 1:00 hod.

Jak? Běh nebo chůze se čtyřmi zastávkami na trati: Začněme tentokrát přesně o půlnoci společným uvedením v prostoru startu/cíle a během následující hodinky nás pak čekají 4 krátké meditační zastávky proložené během či chůzí. Po každé zastávce, na které vám chebský farář Petr Hruška nabídne několik podnětů k zamyšlení, si pak můžete vybrat, zda se dalších cca 10 minut budete pohybovat velmi pomalou chůzí, nebo během v konverzačním tempu. Při obojím si můžete nabídnuté téma nechat honit hlavou v tichosti, nebo o něm můžete klábosit se spoluběžci či spoluchodci. Poté, až běžecká skupinka doběhne tu chodeckou, bude následovat zastávka s dalšími podněty.

Těšíme se na vás!

tým Františkolázeňské 24hodinovky 2013