Informace pro účastníky

Informace pro účastníky Františkolázeňské 24hodinovky 13. – 14. 11. 2021

Registrace účastníků před závodem, vyzvedávání čipů a čísel zahajuje v sobotu 13. 11. 2021 v 10:00 hodin. Registrace bude otevřena po celou dobu akce s výjimkou doby od 00:00 ráno do 6:00 ráno (14. 11.). Čipy a čísla je možné v tuto dobu vracet v zázemí. Čísla i čipy má účastník pouze zapůjčené a je nutné je vrátit do registrací. Při platbě registračního poplatku budou akceptovány mince a bankovky v hodnotě 10, 20, 50, 100

a 200 Kč. Děkujeme za pochopení.

Předstartovní mítink 11:45 - uvítání, technické pokyny a obecné informace

START sobota 13. 11. ve 12.00 hod, CÍL neděle 14. 11. ve 12.00

13. ročník Františkolázeňské 24 hodinovky odstartuje režisér, komik, sportovec, moderátor Jakub Kohák a každoroční účastnice Simča Buchnerová

Vyhlášení výsledků – ihned po skončení běhu – cca 12:30, vyhlašujeme nejlepší ženu, muže a štafetu – bez věkových kategorií

STARTOVNÍ ČÍSLA A MĚŘÍCÍ ČIPY VRACEJTE

• Vstup do zázemí + gastrozóny pouze pro zaregistrované účastníky (s náramkem, který dostanete u registrace)

Doprovod účastníka nemá nárok na vstup do zázemí.

Nápoje a občerstvení v gastrozóně bude k dispozici od 14:00

· Ve venkovním stanu bude občerstvení a nápoje k dispozici ihned po zahájení běhu.

· Prosíme, vezměte si vlastní hrneček, ať šetříme přírodu a přibalte něco dobrého i pro spoluběžce.

· Parkování je možné u divadla ve Františkových Lázních, kartičky na parkování si můžete vyzvednout v registraci.

Zdravotnický dozor k dispozici na tel. čísle 739 341 097

• Všechna stanoviště budou viditelně označena – zázemí, registrace…

• Prosíme všechny účastníky o pomoc. Všude jsou odpadkové koše, proto vše vyhazujeme na místa k tomu určeným, také se snažte šetřit plastové pohárky i další nádobí ať nezatěžujeme životní prostředí. PROSÍME třiďte odpad. Děkujeme.

• S případnými problémy (organizace, zdraví, doplnění občerstvení, hyg. potřeby apod.) se obracejte na organizační tým, poznáte je podle červené vesty.

Meditace v podání duchovního hospice otce Metoděje se uskuteční 13. 11. od 22:00 (začátek v prostoru startu).

Pokud máte v úmyslu přispět na benefiční účely akce, můžete tak učinit přímo

na místě v libovolné výši v hotovosti do kasičky.

• Zavítejte do komunitního stanu, ve kterém se můžete seznámit s činností organizace Nádech a Dobrá rodina, které budou mít připravené aktivity pro děti a i dospělí si budou moci vyrobit svého ptáčka, protože založíme na počet a pro připomenutí Václava Havla ptačí sněm https://www.facebook.com/events/3183904981855495/.

• Díky Komunitnímu osvětovému společenství si můžete prohlédnout výstavu s názvem „Záblesky svobody aneb Konec 80. let ve fotografiích Miloše Fikejze" kterou nám zapůjčila Knihovna Václava Havla.

Mimořádná opatření:

Všichni starší 12 let musí při registraci prokázat splnění jedné z následujících podmínek:

o Negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin

o Negativní RAT antigenní test starý nejvýše 24 hodin

o Negativní výsledek samotestu absolvovaného na místě

o Potvrzení poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce

o Prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce

o Aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní

Samotest bude k dispozici u registrace za doporučený příspěvek ve výši 50 Kč na činnost hospice. Zároveň budou k dispozici respirátory pro vstup do zázemí a dezinfekce na ruce.

V zázemí Vás prosíme o používání respirátoru FFP2 / KN95 / N95 bez výdechového ventilu.

Při běhu a v průběhu startu a vyhlašování dodržujte rozestupy 1,5 metru.