24 hodinovka 2017

Již 9. rokem si připomínáme výročí sametové revoluce během i chůzí, kdy si každý může zvolit délku trasy podle svých schopností.

Ve dnech 18. – 19. listopadu 2017 se uskuteční 9. ročník Františkolázeňské 24hodinovky, jejíž start je stanoven na 14:00 v v blízkosti Sadové kavárny ve Františkových Lázních. Poběží se na okruhu dlouhém 1100 metrů v Městských sadech.

Letošní ročník Františkolázeňské 24hodinovky je opět věnován Hospici Sv. Jiří. V tomto roce ale část Vašich příspěvků připadne také na další dva další benefiční účely a to na dětskou tříkolku pro Centrum dobré vůle, které následně určí, pro které dítě s rozštěpovou vadou tříkolku využije. Vyjádření ředitelky CDV: ,,Ráda podporuji sportovní aktivity dětí - jednak je pohyb pro takové děti nesmírně důležitý, děti vlastně rehabilitují s radostí, zařadí se mezi bandu zdravých dětí, necítí se vyřazeny..."

Druhým účelem byla sbírka pro Jindřicha Radu, který trpí závažným poškozením mozkových center řídících rovnováhu a koordinaci pohybu. Děkujeme ostatním spoluorganizátorům a Hospici Sv. Jiří také jako hlavnímu příjemci výtěžku benefice za ochotu věnovat část na podporu rodiny osmiletého Jindřicha Rady ze Salajny, který trpí závažným poškozením některých mozkových center, řídících rovnováhu a koordinaci pohybu. Finanční prostředky, které měly putovat na léčbu, která není hrazena pojišťovnami, se nám však podařilo již získat veřejnou sbírkou.

Děkujeme i takto všem, kteří již na Jindříška přispěli nebo dlouhodobě proces jeho léčby a rehabilitace podporují.

Pořadatelem je Běžecká škola a spolupořadateli Komunitní osvětové společenství z.s. a Farní charita Cheb. Stejně jako ve všech předchozích ročnících jde o běžecký hapenning, jehož cílem je si do sytosti užít běh, přátele a přispět na dobrou věc.

A proč se vlastně bude opět běhat?

Nejen proto, že si na této akci mohou účastníci vyzkoušet hranice svých vzdáleností nebo času, které až dosud považovali za své maximum, ale hlavně proto, že výtěžek ze sbírky, případně ze startovného bude věnován na činnost Hospice Sv. Jiří., na tříkolku pro dítě s rozštěpovou vadou a na sbírku pro Jindřicha Radu, který trpí závažným poškozením mozkových center řídících rovnováju a koordinaci pohybu.