Tiskové zprávy

Tisková zpráva - 24hodinovka 2018


Jubilejní 10. ročník Františkolázeňské 24 hodinovky opět přispěl na Hospic Sv. Jiří více
než 100 000 Kč!

Ve dnech 17. – 18. listopadu 2018 se uskutečnil jubilejní 10. ročník Františkolázeňské 24hodinovky. Již 10. rokem si 381 běžců připomnělo výročí sametové revoluce během i chůzí.

Z 381 běžců bylo 154 dětí a dokonce se účastnilo 8 štafet. Nejvytrvalejším běžcem byl Zdeněk Ondráček, který naběhal 210,45 km a mezi ženami kralovala Světlana Keslová s zaběhnutými 147,20 km. Mezi štafetami zvítězila štafeta BŠ Teplice s celkem zaběhnutými 241,5 km.

I letošní výtěžek přesáhl částku 100 000 Kč a vyšplhal se na celkových 126 138 Kč, což je částka, která pokryje deset dnů celého provozu hospice.

Kromě benefičních účelů měla akce i osvětový rozměr v oblasti pěstounské péče, protože svou činnost prezentovala organizace Dobrá rodina, o.p.s., která také připravila hry pro děti. Dále se mohli účastníci 24 hodinovky zapsat do registru dárců kostní dřeně. Díky dobrovolníkům z řad skautů a SZŠ a VOŠ Cheb se mohlo do registru zapsat 13 potencionálních dárců.

Stejně jako v předchozích letech byl připraven kulturní program v rámci, kterého vystoupil “ženský pěvecký sbor Luběnky“ a “Petr a Lucie“. Na startu závodu se mohli běžci potkat se spisovatelem, cestovatelem a účastníkem “Party maraton“ panem Josefem Formánkem.

Pořadatelé 24 hodinovky, Běžecká škola, Farní charita Cheb a Hospic Sv. Jiří, o. p. s., děkují všem 57 dobrovolníkům, bez kterých by se samotná akce nemohla uskutečnit. Pořadatelé také děkují městu Františkovy Lázně za finanční podporu a dále spoustě laskavým sponzorům, díky kterým se podpořily služby Hospice.

Na úplný závěr 24hodinovky zazněla Česká a Slovenská hymna v podání ředitele Západočeského symfonického orchestru pana Milana Muzikáře.


PODROBNÉ INFORMACE NAJDETE NA WEBU: http://www.24beh.cz/


Tým organizátorů 24 hodinovkyTisková zpráva - 24hodinovka 2017

Tisková zpráva - 24hodinovka 2016

Tisková zpráva - 24hodinovka 2015

Tisková zpráva - 24hodinovka 2014

Tisková zpráva - 24hodinovka 2013