Pravidla akce

Obecná
 • Trať je otevřena všem účastníkům bez rozdílu věku. Děti do 10 let se mohou účastnit akce pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 • Účastník si je vědom možných rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti na akci.
 • Každý účastník prohlašuje, že se akce účastní dobrovolně.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn a chyb v programu a propozicích.
 • Akce se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní účastníci.
 • Účast na akci je na vlastní riziko.
 • Pořadatel nezodpovídá za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou újmu spojenou s účastí na akci nebo jejím sledováním.
 • Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění po dobu trvání akce pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.
 • Účastí na akci souhlasí každý účastník s pořizováním fotografií a videozáznamů pořadatelem během akce.
 • Veškeré fotografie i video záběry pořízené během akce mohou být pořadatelem použity k vlastní propagaci bez nároku na honorář.


Startovné
 • 600,- Kč => zapůjčení měřícího čipu a startovního čísla; možnost využívat zázemí (WC, teplé občerstvení, masáže, odpočinková zóna); startovné obsahuje zálohu 100,- Kč, vratnou po vrácení čipu a startovního čísla; Pro rezervaci měřícího čipu je třeba uhradit na účet pořadatele zálohu 200,- Kč před konáním akce. Doplatek na místě 400,- Kč. Registrace on-line. Čip se účastníkovi pouze zapůjčuje a je majetkem společnosti, která zajišťuje časomíru. Startovní číslo se účastníkovi akce pouze zapůjčuje a je majetkem sdružení, které akci spolupořádá.
  Účastník který může využívat zázemí bude označen náramkem, který mu bude vydán u registrace a který bude sloužit jako vstupenka do zázemí.
 • 400- Kč => zapůjčení startovního čísla; možnost využívat zázemí (WC, teplé občerstvení, masáže, odpočinková zóna); startovné obsahuje zálohu 100,- Kč, vratnou po vrácení startovního čísl; Registrace on-line. Startovní číslo se účastníkovi akce pouze zapůjčuje a je majetkem sdružení, které akci spolupořádá. Účastník který může využívat zázemí bude označen náramkem, který mu bude vydán u registrace a který bude sloužit jako vstupenka do zázemí.
 • 150,- Kč => zapůjčení startovního čísla; bez nároku na zázemí. Registrace na místě. Startovné obsahuje zálohu 100,- Kč, vratnou po vrácení startovního čísla. Startovní číslo se účastníkovi akce pouze zapůjčuje a je majetkem sdružení, které akci spolupořádá.


 • Kromě zaplacení startovného (které bude použito především na úhradu nákladů s organizací akce) jsou účastníci zváni přispět na benefiční účel akce vložením min. 2,40 Kč za každé absolvované kolečko na trati (více informací k benefici najdete v sekci Chcete podpořit Hospic Sv. Jiří?).


Registrace
 • Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího oznámení.
 • Registrace účastníků probíhá prostřednictvím on-line registračního formuláře dostupného na internetových stránkách akce, nebo na jiných webových stránkách, které o akci informují.
 • Možnost využívat při akci měřící čip si účastník vybírá v on-line registračním formuláři. Pro rezervaci měřícího čipu je třeba uhradit na účet pořadatele zálohu 200,- Kč před konáním akce. Registraci lze stornovat a záloha je vrácena nejpozději 1 měsíc před konáním akce (tj. do 18.10.2018). Poté je záloha nevratná. Používání čipu je spojeno s úhradou startovného 600,- Kč celkem tj. 200,-  záloha na účet pořadatele + 400,- Kč hotově na místě při registraci.  Startovné automaticky obsahuje vstup do zázemí (WC, teplé občerstvení, masáže, odpočinková zóna) a vratnou zálohou na čip a číslo 100,- Kč. Záloha 100,- Kč bude účastníkovi vrácena oproti odevzdanému čipu a startovnímu číslu kdykoli během akce. Čip se účastníkovi pouze zapůjčuje a je majetkem společnosti, která zajišťuje časomíru. Startovní číslo se účastníkovi akce pouze zapůjčuje a je majetkem sdružení, které akci spolupořádá. Účastník, který může využívat zázemí bude označen náramkem, který mu bude vydán u registrace a který bude sloužit jako vstupenka do zázemí.
 • Pokud účastník nechce využívat měřící čip, ale má zájem o využití zázemí, registruje se v on-line registračním formuláři. Startovné činí 400,- Kč. Startovné obsahuje vstup do zázemí (WC, teplé občerstvení, masáže, odpočinková zóna) a vratnou zálohou na čip a číslo 100,- Kč. Záloha 100,- Kč bude účastníkovi vrácena oproti odevzdanému čipu a startovnímu číslu kdykoli během akce. Startovní číslo se účastníkovi akce pouze zapůjčuje a je majetkem sdružení, které akci spolupořádá. Účastník který může využívat zázemí bude označen náramkem, který mu bude vydán u registrace a který bude sloužit jako vstupenka do zázemí. Absolvované kilometry si účastník počítá sám a na závěr je nahlásí u registrace.
 • Pokud účastník nechce využívat měřící čip ani zázemí, ale chce mít startovní číslo, registruje se přímo na místě v den akce. Startovné činí 150,- Kč (obsahuje vratnou zálohu 100,- na číslo). Účastník nemá nárok na využívání zázemí. Startovní číslo se účastníkovi akce pouze zapůjčuje a je majetkem sdružení, které akci spolupořádá. 
 • Pro štafetu na 24 hodin je třeba nový čip, který si štafeta předává. Za štafetový čip se platí 1000,- Kč startovné. Záloha 100,- Kč bude štafetě vrácena oproti odevzdanému čipu a startovnímu číslu kdykoli během akce Pro rezervaci měřícího čipu je třeba uhradit na účet pořadatele zálohu 200,- Kč před konáním akce. Registraci lze stornovat a záloha je vrácena nejpozději 1 měsíc před konáním akce (tj. do 18.10.2018). Poté je záloha nevratná.Štafeta má možnost vužívat zázemí (WC, teplé občerstvení, masáže, odpočinková zóna) Účastník akce může mít zároveň svůj individuální čip a čip štafetový.  UPOZORNĚNÍ!!! Všichni účastníci štafety si předávají pouze JEDEN SPOLEČNÝ ŠTAFETOVÝ ČIP. Čip registruje online a kupuje jeden účastník štafety za celou štafetu (domluvte se ve štafetě, kdo daný čip zaregistruje)
 •  Registrační poplatek se platí na místě v hotovosti. Při platbě registračního poplatku budou akceptovány mince a bankovky v hodnotě 10, 20, 50, 100 a 200 Kč. (Mince nižší hodnoty než 10 Kč a bankovky vyšší hodnoty, tj. 500, 1000 a 2000 Kč nebudou pro platbu registračního poplatku akceptovány). Děkujeme.
 • Startovné slouží primárně k úhradě nákladů spojených s organizací akce. Pokud máte v úmyslu přispět na benefiční účely, můžete tak učinit přímo v místě závodu v libovolné výši v hotovosti.
 • Doprovod účastníka nemá nárok na vstup do zázemí.
 • Registrace účastníků před závodem, vyzvedávání čipů a čísel bude zahájeno v soboru 17. 11. 2018 ve 12:00 hodin. Registrace bude otevřena po celou dobu akce s vyjímkou doby od 1:00 ráno do 6:00 ráno (18.11.)

Storno registrace
 • Registraci lze stornovat a nárok na vrácení zálohy 200,- Kč lze uplatnit nejpozději 1 měsíc před konáním akce (tj. do 18.10.2018). Po tomto datu je záloha nevratná.
 • Případné storno registrace + jméno a variabilní číslo transakce laskavě ohlašte na email: fundraising@hospiccheb.cz

Průběh akce
 • Každý účastník akce se musí řídit pokyny organizátorů a dobrovolníků.
 • Každý účastník je povinen přečíst a respektovat základní informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách.
 • Trať lze absolvovat během, chůzí či s pomocí kompenzačních pomůcek. Použití jízdních kol, bruslí a kolobežek na trati není dovoleno.
 • Trať bude označena.
 • Není přípustné jakkoliv zkracovat trať. V případě, že bude účastníkovi zkracování trati prokázáno, bude vyloučen z výsledkové listiny.
 • Směr absolvování trati je možné 2 hodiny po startu akce změnit. Začíná se ve směru hodinových ručiček.
 • Účastník s měřícím čipem, který chce změnit směr, nesmí po změně směru ihned znovu proběhnout/projít měřícím zařízením, ale musí toto zařízení obejít.


Týmy a štafety

 • Akce se lze účastnit také jako člen Týmu nebo štafety. 
 • Účastník může být členem pouze JEDNOHO TÝMU.
 • U štafet se měří vzdálenost vždy jen toho účastníka, který nese čip štafety.
 • Tým musí mít minimálně 2 účastníky. U týmu se počítají vzdálenosti všech účastníků, kteří se za tým zaregistrují a chodí či běhají kdykoli v průběhu celých 24 hodin. 
 • Štafeta má povinnost registrovat se jako štafeta, její účastníci se střídají o jeden přidělený čip a štafeta musí mít po celých 24 hodin vždy minimálně toho účastníka na trati, který v danou chvíli nese za štafetu čip. Počet lidí pro štafetu není omezený.