Pravidla akce

Obecná
 • Trať je otevřena všem účastníkům bez rozdílu věku. Děti do 10 let se mohou účastnit akce pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 • Účastník si je vědom možných rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti na akci.
 • Každý účastník prohlašuje, že se akce účastní dobrovolně.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn a chyb v programu a propozicích.
 • Akce se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní účastníci.
 • Účast na akci je na vlastní riziko.
 • Pořadatel nezodpovídá za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou újmu spojenou s účastí na akci nebo jejím sledováním.
 • Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění po dobu trvání akce pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.
 • Účastí na akci souhlasí každý účastník s pořizováním fotografií a videozáznamů pořadatelem během akce.
 • Veškeré fotografie i video záběry pořízené během akce mohou být pořadatelem použity k vlastní propagaci bez nároku na honorář.


Startovné
 • 700,- Kč => zapůjčení měřícího čipu a startovního čísla; možnost využívat zázemí (WC, teplé občerstvení, masáže, odpočinková zóna); startovné obsahuje zálohu 100,- Kč, vratnou po vrácení čipu a startovního čísla; Pro rezervaci měřícího čipu je třeba uhradit na účet pořadatele zálohu 200,- Kč před konáním akce. Doplatek na místě 500,- Kč. Registrace on-line. Čip se účastníkovi pouze zapůjčuje a je majetkem společnosti, která zajišťuje časomíru. Startovní číslo se účastníkovi akce pouze zapůjčuje a je majetkem sdružení, které akci spolupořádá.
  Účastník který může využívat zázemí bude označen náramkem, který mu bude vydán u registrace a který bude sloužit jako vstupenka do zázemí.
 • 500- Kč => zapůjčení startovního čísla; možnost využívat zázemí (WC, teplé občerstvení, masáže, odpočinková zóna); startovné obsahuje zálohu 100,- Kč, vratnou po vrácení startovního čísl; Registrace on-line. Startovní číslo se účastníkovi akce pouze zapůjčuje a je majetkem sdružení, které akci spolupořádá. Účastník který může využívat zázemí bude označen náramkem, který mu bude vydán u registrace a který bude sloužit jako vstupenka do zázemí.
 • 200,- Kč => zapůjčení startovního čísla; bez nároku na zázemí. Registrace na místě. Startovné obsahuje zálohu 100,- Kč, vratnou po vrácení startovního čísla. Startovní číslo se účastníkovi akce pouze zapůjčuje a je majetkem sdružení, které akci spolupořádá.
 • 50,- Kč => startovné pro děti, ostatní příchozí a kolemjdoucí, bez startovního čísla

 • Kromě zaplacení startovného (které bude použito především na úhradu nákladů s organizací akce) jsou účastníci zváni přispět na benefiční účel akce vložením min. 2,40 Kč za každé absolvované kolečko na trati (více informací k benefici najdete v sekci Chcete podpořit Hospic Sv. Jiří?).


Registrace
 • Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího oznámení.
 • Registrace účastníků probíhá prostřednictvím on-line registračního formuláře dostupného na internetových stránkách akce, nebo na jiných webových stránkách, které o akci informují.
 • Možnost využívat při akci měřící čip si účastník vybírá v on-line registračním formuláři. Pro rezervaci měřícího čipu je třeba uhradit na účet pořadatele zálohu 200,- Kč před konáním akce. Registraci lze stornovat a záloha je vrácena nejpozději 1 měsíc před konáním akce            (tj. do 9. 10. 2019). Poté je záloha nevratná. Používání čipu je spojeno s úhradou startovného 700,- Kč celkem tj. 200,-  záloha na účet pořadatele + 500,- Kč hotově na místě při registraci.  Startovné automaticky obsahuje vstup do zázemí (WC, teplé občerstvení, masáže, odpočinková zóna) a vratnou zálohou na čip a číslo 100,- Kč. Záloha 100,- Kč bude účastníkovi vrácena oproti odevzdanému čipu a startovního čísla kdykoli během akce. Čip se účastníkovi pouze zapůjčuje a je majetkem společnosti, která zajišťuje časomíru. Startovní číslo se účastníkovi akce pouze zapůjčuje a je majetkem sdružení, které akci spolupořádá. Účastník, který může využívat zázemí bude označen náramkem, který mu bude vydán u registrace a který bude sloužit jako vstupenka do zázemí.
 • Pokud účastník nechce využívat měřící čip, ale má zájem o využití zázemí, registruje se v on-line registračním formuláři. Startovné činí 500,- Kč. Startovné obsahuje vstup do zázemí (WC, teplé občerstvení, masáže, odpočinková zóna) a vratnou zálohou na číslo 100,- Kč. Záloha 100,- Kč bude účastníkovi vrácena oproti odevzdanému startovnímu číslu kdykoli během akce. Startovní číslo se účastníkovi akce pouze zapůjčuje a je majetkem sdružení, které akci spolupořádá. Účastník který může využívat zázemí bude označen náramkem, který mu bude vydán u registrace a který bude sloužit jako vstupenka do zázemí. Absolvované kilometry si účastník počítá sám a na závěr je nahlásí u registrace.
 • Pokud účastník nechce využívat měřící čip ani zázemí, ale chce mít startovní číslo, registruje se přímo na místě v den akce. Startovné činí   200,- Kč (obsahuje vratnou zálohu 100,- na číslo). Účastník nemá nárok na využívání zázemí. Startovní číslo se účastníkovi akce pouze zapůjčuje a je majetkem sdružení, které akci spolupořádá. 
 • Pro štafetu na 24 hodin je třeba nový čip, který si štafeta předává. Za štafetový čip se platí 1000,- Kč startovné. Záloha 100,- Kč bude štafetě vrácena oproti odevzdanému čipu a startovnímu číslu kdykoli během akce Pro rezervaci měřícího čipu je třeba uhradit na účet pořadatele zálohu 200,- Kč před konáním akce. Registraci lze stornovat a záloha je vrácena nejpozději 1 měsíc před konáním akce (tj. do 9. 10. 2019). Poté je záloha nevratná.Štafeta má možnost vužívat zázemí (WC, teplé občerstvení, masáže, odpočinková zóna) Účastník akce může mít zároveň svůj individuální čip a čip štafetový.  UPOZORNĚNÍ!!! Všichni účastníci štafety si předávají pouze JEDEN SPOLEČNÝ ŠTAFETOVÝ ČIP.  Čip registruje online a kupuje jeden účastník štafety za celou štafetu (domluvte se ve štafetě, kdo daný čip zaregistruje)
 •  Registrační poplatek se platí na místě v hotovosti. Při platbě registračního poplatku budou akceptovány mince a bankovky v hodnotě 10, 20, 50, 100 a 200 Kč. (Mince nižší hodnoty než 10 Kč a bankovky vyšší hodnoty, tj. 500, 1000 a 2000 Kč nebudou pro platbu registračního poplatku akceptovány). Děkujeme.
 • Startovné slouží primárně k úhradě nákladů spojených s organizací akce. Pokud máte v úmyslu přispět na benefiční účely, můžete tak učinit přímo v místě závodu v libovolné výši v hotovosti.
 • Doprovod účastníka nemá nárok na vstup do zázemí.
 • Registrace účastníků před závodem, vyzvedávání čipů a čísel bude zahájeno v soboru 9. 11. 2019 v 10:00 hodin. Registrace bude otevřena po celou dobu akce s vyjímkou doby od 00:00 ráno do 6:00 ráno (10.11.)

Storno registrace
 • Registraci lze stornovat a nárok na vrácení zálohy 200,- Kč lze uplatnit nejpozději 1 měsíc před konáním akce (tj. do 9. 10. 2019). Po tomto datu je záloha nevratná.
 • Případné storno registrace + jméno a variabilní číslo transakce laskavě ohlašte na email: fundraising@hospiccheb.cz

Průběh akce
 • Každý účastník akce se musí řídit pokyny organizátorů a dobrovolníků.
 • Každý účastník je povinen přečíst a respektovat základní informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách.
 • Trať lze absolvovat během, chůzí či s pomocí kompenzačních pomůcek. Použití jízdních kol, bruslí a kolobežek na trati není dovoleno.
 • Trať bude označena.
 • Není přípustné jakkoliv zkracovat trať. V případě, že bude účastníkovi zkracování trati prokázáno, bude vyloučen z výsledkové listiny.
 • Směr absolvování trati je možné 2 hodiny po startu akce změnit. Začíná se ve směru hodinových ručiček.
 • Účastník s měřícím čipem, který chce změnit směr, nesmí po změně směru ihned znovu proběhnout/projít měřícím zařízením, ale musí toto zařízení obejít.


Týmy a štafety

 • Akce se lze účastnit také jako člen Týmu nebo štafety. 
 • Účastník může být členem pouze JEDNOHO TÝMU.
 • U štafet se měří vzdálenost vždy jen toho účastníka, který nese čip štafety.
 • Tým musí mít minimálně 2 účastníky. U týmu se počítají vzdálenosti všech účastníků, kteří se za tým zaregistrují a chodí či běhají kdykoli v průběhu celých 24 hodin. 
 • Štafeta má povinnost registrovat se jako štafeta, její účastníci se střídají o jeden přidělený čip a štafeta musí mít po celých 24 hodin vždy minimálně toho účastníka na trati, který v danou chvíli nese za štafetu čip. Počet lidí pro štafetu není omezený.