Informace pro účastníky


  • Registrace účastníků před závodem, vyzvedávání čipů a čísel zahajuje v sobotu 14. 11. 2020 v 10:00 hodin. Registrace bude otevřena po celou dobu akce s výjimkou časů od 00:00 ráno do 6:00 ráno (10. 11.)

  • Parkování pro dobrovolníky nebo účastníky akce bude k dispozici v ulici Ruská v blízkosti divadla.  U registrací dostane účastník kartičku s povolením k parkováním, kterou si dá do svého automobilu. Parkovacích míst je omezený počet. Pořadatel negarantuje parkovací místo účastníkům akce, ani nenese odpovědnost za náklady vzniklé parkováním ve vyhrazených placených zónách.

  • Zázemí (WC, teplé občerstvení, masáže, odpočinková zóna) pro registrované  účastníky akce  bude zajištěno ve vyhrazeném prostoru. Účastník, který může využívat zázemí bude označen náramkem, který mu bude vydán u registrace a který bude sloužit jako vstupenka do zázemí. Nikdo další nebude do prostoru zázemí vpuštěn.

  • Doprovod účastníka nemá nárok na vstup do zázemí.