Chcete podpořit Hospic Sv. Jiří?Nejjednodušším způsobem, jak přispět na benefiční účel akce (podpora služeb chebského mobilního Hospice Sv. Jiří), je přispět v hotovosti přímo na místě do kasičky veřejné sbírky, která bude umístěna na startu. Tradičně doporučujeme příspěvek v minimální výši 2,40 Kč za každé vaše kolečko, které uběhnete či ujdete během 24hodinovky.

Své příspěvky můžete také průběžně zasílat přímo na transparentní účet Hospice sv. Jiří Cheb: 2000 653 844 / 2010. Zde ve zprávě pro příjemce můžete uvést své kontaktní údaje a požádat o potvrzení o daru.

V případě vyšších (osobních či firemních) darů s vámi můžeme také uzavřít darovací či sponzorskou smlouvu. V tom případě nás, prosím, kontaktujte na emailové adrese asistentka@hospiccheb.cz nebo na telefonu 739 341 097.

Pokud byste chtěli Hospic Sv. Jiří podporovat dlouhodoběji, staňte se členy Klubu přátel Hospice Sv. Jiří (na http://www.hospiccheb.cz/klub/ najdete podrobné informace i online přihlášku).Také nás můžete podpořit zakoupením hospicového trička, která budou k dispozici přímo u startu 24hodinovky.Během roku pořádáme nebo jsou pro nás pořádané různé benefiční, osvětové, sportovní a kulturní akce, o těch aktuálních se dozvíte na facebooku – Hospic Sv. Jiří nebo internetových stránkách hospice http://www.hospiccheb.cz/kalendar/.Pokud nejste z Karlovarského kraje a líbí se Vám myšlenka poskytování mobilní hospicové péče, můžete také podpořit vznikající pobočku Hospice Sv. Jiří na Tachovsku, číslo účtu 2400 723 426 / 2010.Co je mobilní hospic a jak funguje?

Mobilní Hospic Sv. Jiří je terénní službou, která jezdí za nevyléčitelně nemocnými do jejich domova. V mobilním hospici je k dispozici tým odborníků ve složení lékař s atestací v paliativní medicíně, zdravotní sestry, sociální pracovnice, psychologové, duchovní, poradkyně pro pozůstalé a dobrovolníci.

Poskytuje specializovanou paliativní péči především pacientům v závěrečné fázi nevyléčitelného onemocnění a zaměstnanci hospice sledují individuální potřeby a přání každého nemocného, snaží se mu ulevit od bolesti a dalších trápení a podporují jej v tom, aby mohl zůstat až do konce života v intenzivních vztazích se svými blízkými.

„Cílem naší služby je umožnit lidem prožít odchod z tohoto světa v domácím prostředí, bez zbytečných procedur a bolestivých zákroků na umírajícím. Chceme jim pomoci, aby odcházeli z tohoto světa smíření a vyrovnaní, a mohli se v klidu rozloučit se svými blízkými.

Od 17. 2. 2014 do 27. 8. 2015 jsme měli celkem 64 klientů, od kterých máme dobrou zpětnou vazbu o našich službách a doufáme, že i nadále budeme na Chebsku a od příštího roku také na Tachovsku poskytovat odborné služby umírajícím, pečujícím a pozůstalým.Naším mottem je: Nepřišli jsme zemřít, ale žít do posledního okamžiku. Ale abychom mohli naše služby dále poskytovat a zkvalitňovat, potřebujeme pomoc každého z Vás. Věřím, že se najdou lidé, kteří nám pomohou finančně i dobrovolnicky.“

Alena Votavová, ředitelka Hospice Sv. Jiří, o. p. s.