O akci

FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ 24HODINOVKA 

je charitativní 24hodinový běh konaný při příležitosti výročí sametové revoluce v roce 1989.AMBASADOŘI:

I letos běžecký happening podpoří ambasadoři, kterými jsou: 


MEDITACE: 

14. 11. od 22:00 v prostoru startu začne meditace pod vedením Mgr. Lukáše Bujny, faráře Církve československé husitské

MOCKRÁT VŠEM DĚKUJEME


A proč se vlastně KAŽDÝ ROK běhá? 


Nejen proto, že si na této akci mohou účastníci vyzkoušet hranice svých vzdáleností nebo času, které až dosud považovali za své maximum, ale hlavně proto, že výtěžek ze sbírky, případně ze startovného je věnován na činnost Hospice Sv. Jiří.


prvním ročníku (2009 – FL 20hodinovka) se podařilo vybrat na konto Centra Paraple 9 000,- Kč, ze druhého ročníku (2010 – FL 21hodinovka) pak opět na konto Centra Paraple (s přispěním sponzora, který předem slíbil zdvojnásobit výtěžek) putovalo 45 000,- Kč, díky třetímu ročníku (2011 – FL 22hodinovka: Běh pro Joker) jsme pak mohli výtěžkem ve výši 18 770,- Kč podpořit vznik bezbariérové Čtenářské kavárny chebského občanského sdružení Joker, čtvrtý ročník (2012 – FL 23hodinovka: Kilometry pro Joker) pak se svým výtěžkem 27 005,- Kč podpořil provoz a dovybavení Čtenářské kavárny chebského občanského sdružení Joker, z výtěžku pátého ročníku (2013 – FL 24hodinovka: Kilometry pro „Achillovu Patu“) ve výši 42 219,- Kč byl skrze Komunitní a osvětové společenství o.s. (KOS) podpořen festival Patafest pro klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením na Patě u Aše. Výtěžek z šestého ročníku (2014 – FL 24hodinovka: Kilometry pro Hospic Sv. Jiří) ve výši 130 083,- Kč podpořil služby rozbíhajícího se chebského mobilního Hospice Sv. Jiří a i prozatím nejvyšší výtěžek ze sedméno ročníku 148 000,- Kč byl využit na podporu činnosti Hospice Sv. Jiří.  (2015 – FL 24hodinovka: Kilometry pro Hospic Sv. Jiří). Výtěžek osmého ročníku 105 009,- Kč byl opět využit na podporu činnosti Hospice Sv. Jiří. (2016 – FL 24hodinovka: Kilometry pro Hospic Sv. Jiří) Výtěžek z devátého ročníku byl 141 266,-. 5000,- Kč  dostalo Centrum dobré vůle na nákup tříkolky pro dítě z roštěpnou vadou a Hospice Sv. Jiří získal 136 266,- Kč. (2017 - FL 24hodinovka: Kilometry pro Hospic Sv. Jiří). Výtěžek z desátého jubilejního ročníku je 126 138,- Kč.