O akci

FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ 24HODINOVKA JE

charitativní 24hodinový běh konaný při příležitosti výročí sametové revoluce v roce 1989.

AMBASADOŘI:

Novinkou 11. ročníku Františkolázeňské 24 hodinovky je zapojení ambasadorů, kteří si vytvořili vlastní výzvy a získávají 

finanční prostředky na činnost Hospice Sv. Jiří.


První ambasadorkou je KLÁRA KLÁSKOVÁ, trenérka, nadšenkyně do běhu, cestování a tance, se rozhodla podpořit hospic už před samotnou akcí a to realizací čtyř běhů v Plzni. Každý běh byl spojen s piknikem a bylo možno přispět na Hospic v rámci výzvy na portálu darujme.cz, nebo do kasičky veřejné sbírky.Druhým ambasadorem je JOSEF CUPAL, básnící běžec, který se po každém svém absolvovaném kolečku v prostoru startu a cíle zastaví a na list papíru napíše čerstvě složenou veršovanou strofu. Vznikne unikátní dílo? Uvidíme na Františkolázeňské 24 hodinovce, ale už teď můžete podpořit básnícího běžce                  na https://www.darujme.cz/vyzva/1201115.


Posledním ambasadorem 11. ročníku Františkolázeňské 24 hodinovky je SVĚTLANA KESLOVÁ, která se v rámci své výzvy zavázala k uběhnutí 150 km během 24 hodin. Současně se výzvu rozhodlo podpořit i pár umělců a malířů z Chebu i Německa a zúčastnili se malířského sympozia, které se uskutečnilo 8.10.2019  v Chebu. Obrazy, které tady vznikly, jsou připraveny do dražby, která se bude konat 31.10.2019 od 19.00 hod. v Papírně Cheb a veškerý výtěžek se připíše na dárcovský účet pro Hospic Sv. Jiří v Chebu.


TV CHEBSKO: SVĚTLANA KESLOVÁ – BĚŽÍM 150KM PRO HOSPIC SV. JIŘÍ V CHEBU (FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ 24HODINOVKA)

http://tvchebsko.cz/?p=1281&fbclid=IwAR18xMasoisg0bUtfkM5zgSYk66D73xclmCjpMQ7S1GA8JDi_qEHaNKyzzc

MOCKRÁT VŠEM DĚKUJEME


A proč se vlastně KAŽDÝ ROK běhá? 


Nejen proto, že si na této akci mohou účastníci vyzkoušet hranice svých vzdáleností nebo času, které až dosud považovali za své maximum, ale hlavně proto, že výtěžek ze sbírky, případně ze startovného je věnován na činnost Hospice Sv. Jiří. 


prvním ročníku (2009 – FL 20hodinovka) se podařilo vybrat na konto Centra Paraple 9 000,- Kč, ze druhého ročníku (2010 – FL 21hodinovka) pak opět na konto Centra Paraple (s přispěním sponzora, který předem slíbil zdvojnásobit výtěžek) putovalo 45 000,- Kč, díky třetímu ročníku (2011 – FL 22hodinovka: Běh pro Joker) jsme pak mohli výtěžkem ve výši 18 770,- Kč podpořit vznik bezbariérové Čtenářské kavárny chebského občanského sdružení Joker, čtvrtý ročník (2012 – FL 23hodinovka: Kilometry pro Joker) pak se svým výtěžkem 27 005,- Kč podpořil provoz a dovybavení Čtenářské kavárny chebského občanského sdružení Joker, z výtěžku pátého ročníku (2013 – FL 24hodinovka: Kilometry pro „Achillovu Patu“) ve výši 42 219,- Kč byl skrze Komunitní a osvětové společenství o.s. (KOS) podpořen festival Patafest pro klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením na Patě u Aše. Výtěžek z šestého ročníku (2014 – FL 24hodinovka: Kilometry pro Hospic Sv. Jiří) ve výši 130 083,- Kč podpořil služby rozbíhajícího se chebského mobilního Hospice Sv. Jiří a i prozatím nejvyšší výtěžek ze sedméno ročníku 148 000,- Kč byl využit na podporu činnosti Hospice Sv. Jiří.  (2015 – FL 24hodinovka: Kilometry pro Hospic Sv. Jiří). Výtěžek osmého ročníku 105 009,- Kč byl opět využit na podporu činnosti Hospice Sv. Jiří. (2016 – FL 24hodinovka: Kilometry pro Hospic Sv. Jiří) Výtěžek z devátého ročníku byl 141 266,-. 5000,- Kč  dostalo Centrum dobré vůle na nákup tříkolky pro dítě z roštěpnou vadou a Hospice Sv. Jiří získal 136 266,- Kč. (2017 - FL 24hodinovka: Kilometry pro Hospic Sv. Jiří). Výtěžek z desátého jubilejního ročníku je 126 138,- Kč.